32m Ferris Wheel Guangzhou

32m Ferris Wheel Guangzhou